Poradnia dla Młodocianych

ul. Wyszyńskiego 21
87-800 Włocławek
tel. 054 413 69 31
fax 054 413 69 25
Rejestracja uczniów  czynna codziennie od 7.00 do 11.00

 

Przyjęcia  uczniów/studentów odbywają się w godzinach pracy Ośrodka.

W Poradni są wykonywane badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych  lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,  studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

PODSTAWA PRAWNA:

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (Dz.U.201.1551);

Informacja dla rodziców i uczniów

Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem  lub  opiekunem  prawnym,  (1 osoba – ograniczenie  ze względu na sytuację  epidemiologiczną w kraju ).  

 Uczeń musi posiadać

  • w czasie obowiązywania  pandemii  w kraju  : maseczkę, rękawiczki   i  własny  długopis  
  • skierowanie  ze  szkoły  ponad podstawowej , do której  uczeń zostanie zakwalifikowany
  • ważną legitymację szkolną – bez legitymacji brak możliwości zarejestrowania i wykonania badania lekarskiego
  • w przypadku leczenia dziecka w placówkach specjalistycznych: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kserokopie kartoteki z leczenia    specjalistycznego, 
  • książeczkę zdrowia dziecka (0-18 r.ż.),

Harmonogram badań uczniów - pobierz

Badania są  bezpłatne  -  koszty badań uczniów pokrywane są z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP