Poradnia Chorób Zawodowych

Poradnia Chorób Zawodowych

tel  54 413 69 28  mail: pchz@womp.wloclawek.pl

Czynna w piątki  w godz. 8.00 -14.00

Rejestracja czynna w godz. 7.15 – 12.00

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych  - lekarz  Urszula Gazda

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r.  w sprawie  chorób zawodowych  ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1836 )
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu  dokumentowania chorób zawodowych  i skutków tych chorób  (tj.  Dz. U. 2013  poz. 1379 )
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 11 października 2019r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie  sposobu  dokumentowania chorób zawodowych  i skutków tych chorób ( Dz.U. 2019 poz. 2067)    
  4.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 24 czerwca  2021r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie  sposobu  dokumentowania chorób zawodowych  i skutków tych chorób ( Dz.U. 2021 poz. 1288 )   

 

ZGŁOSZENIA  PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ MOŻE DOKONAĆ :

  • pracodawca  zatrudniający  pracownika, u którego  podejrzewa  się chorobę zawodową
  • lekarz  który  podczas  wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika

Pracownik, który podejrzewa , ze występujące  u niego objawy mogą  wskazywać na taka  chorobę ,  przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie  za pośrednictwem  lekarza sprawującego  nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną 

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP